Referaty uczniów

 

s. 116 (MFiI) s. 209 (MFiI) aula 1 (MFiI) aula 2 (MFiI) aula 3 (MFiI)
15.30 - 15.50 Dariusz Matlak
Ceva i Menelaos wymiar wyżej
Karol Bacik
Ciągi kappa
Krzysztof Kleiner
Vieta jumping
Michał Piekarz
Lemat Burnside'a
Dawid Gawlina
Algorytm triangulacji różnicowej wielomianu
16.00 - 16.20 Bartłomiej Grochal
O związkach pomiędzy sumą i iloczynem n liczb
Anna Hoduń
Homotetyczne pokrycie figur w drugim i trzecim wymiarze
Jakub Jaroszewski
Refleksje na temat książki "Matematyka dla odważnych"
Filip Ficek
Krzywizna Wrzechświata
Dominika Kusarek
Geometria nieeuklidesowa
16.30 - 16.50 Michał Seweryn
Twierdzenie Mardena
Barbara Kołodziej
Łańcuchy Markowa w "Monopolu"
Marcin Ziąbek
Matematyka społeczna
Karolina Cynk
Trójkąt obracający się między dwoma okręgami, albo o skutkach niewoli carskiej
Karolina Truszkowska
Minimalne drzewo rozpinające
17.00 - 17.20 Aleksander Szulc
Praktyczne zastosowanie matematyki nawigacji zliczeniowej w robotyce mobilnej
Andrzej Kawula
Rachunek prawdopodobieństwa w brydżu, czyli jak grać żeby wygrać
Tomasz Pawiłojć
Zastosowania liczb zespolonych w geometrii
Dominik Mich
Zastosowania fraktali
Joanna Sendorek
Figury o niezmiennej szerokości
17.30 - 17.50 Tomasz Jakubek
Niezmienniki
Leszek Kania
Problem anioła
Paweł Bieliński
O mierzeniu odległości
Maria Kawula
Wzór Eulera
Katarzyna Budzik
Strażnicy w muzeum
18.00 - 18.20
Kinga Turlej
Prawdopodobieństwo - intuicja a rzeczywistość (na przykładzie paradoksu Monty Halla i paradoksu więźniów)
Bartosz Kostka
Tożsamości trygonometryczne jako wizualizacja odcinków w trójkącie
Szymon Krzysiak
Funkcja zeta Riemanna
Aleksander Nowak
Ciągi arytmetyczne liczb pierwszych

 

Szczegółowy program referatów uczniów w wersji do wydruku dostępny jest tutaj.

 
  • loga1.png