Organizatorzy

Organizator główny


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego

Współorganizatorzy


Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego


Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego


Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego


Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego


Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 
  • loga1.png