Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Stanisław Betley
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Piotr Biler
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Andrzej Cegielski
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Armen Edigarian
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Irmina Herburt
Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Zastępca Dyrektora Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Władysław Adam Majewski
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Marek Nawrocki
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Zbigniew Olszak
Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Ryszard Pawlak
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Feliks Przytycki
Dyrektor Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Rozkosz
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Zdzisław Rychlik
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Maciej Sablik
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego

Prof. UG, dr hab. Witold Rosicki
Dyrektor Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Piotr Zarzycki
Instytut Matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
  • loga1.png