Wykłady

Wysłuchaliśmy interesujących i inspirujących wykładów. Przeważało skupienie, zaobserwowano jednak również objawy zainteresowania osobą robiącą zdjęcia