Komitet Honorowy

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Stefan Jackowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bernard Lammek
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 
  • loga1.png